Získajte prehľadné štatistiky o využití vašich prevádzok

Pre všetkých našich klientov sú poskytnuté komplexné štatistiky a systémy podávania správ, BUUKING zabezpečí podrobné správy o každej rezervácii alebo rezervačnej činnosti. Správy rezervácie času a miesta sú organizované v týždenných a mesačných náhľadoch kalendárov. Rozsiahle štatistiky Vám umožňujú identifikovať slabé a silné časy Vašej prevádzky, ako aj identifikovať najviac a najmenej aktívnych zákazníkov. Mapa efektívnosti vašich pobočiek prehľadnou formou zobrazuje vyťaženosť jednotlivých pobočiek. Na základe týchto štatistík máte možnosť napríklad upraviť cenové hladiny pre jednotlivé typy služieb v rôznych časoch. Takisto máte možnosť zoradiť zákazníkov podľa počtu vykonaných objednávok a času, kedy vykonali svoju poslednú objednávku.