Spoznajte svojich zákazníkov

"Jediným cieľom marketingu je predávať viac, viacerým ľuďom, častejšie a s vyššími cenami. Neexistuje iný dôvod robiť marketing."
Sergio Zyman, šéf marketingu Coca Cola

Jednoduchý on-line rezervačný nástroj BUUKING Vám pomôže splniť vaše ciele predávať viac a častejšie. Každý zákazník je v BUUKINGu identifikovaný a jedinečný. Toto vám zabezpečí možnosť presne cielenej komunikácie na základe nákupného správania vašich zákazníkov a výrazne zvýši účinnosť vašich reklamných kampaní. Informácie, ktoré sa automaticky zhromažďujú vo vašom systéme objednávok, majú obrovský potenciál zefektívniť vašu komunikáciu so zákazníkom, ale na Slovensku sa zatiaľ zriedka skutočne využívajú.